ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

Download                                               ตารางงบทดลอง 
                             กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

                              ตารางงบทดลองประจำปี 2562                                         
  ลำดับ                            รายการ                             เดือน         ดาว์นโหลด     
1 งบทดลอง ปี 2562 ตุลาคม ไฟล์.PDF
2 งบทดลอง ปี 2562 พฤศจิกายน ไฟล์.PDF
3 งบทดลอง ปี 2562 ธันวาคม ไฟล์.PDF
4 งบทดลอง ปี 2562 มกราคม ไฟล์.PDF
5 งบทดลอง ปี 2562 กุมภาพันธ์ ไฟล์.PDF
6 งบทดลอง ปี 2562 มีนาคม ไฟล์.PDF
7 งบทดลอง ปี 2562 เมษายน ไฟล์.PDF
8 งบทดลอง ปี 2562 พฤษภาคม ไฟล์.PDF
9 งบทดลอง ปี 2562  มิถุนายน  ไฟล์.PDF
10 งบทดลอง ปี 2562 กรกฎาคม ไฟล์.PDF
11 งบทดลอง ปี 2562 สิงหาคม ไฟล์.PDF
12 งบทดลอง ปี 2562และรายละเอียดประกอบบัญชี กันยายน ไฟล์.PDF
  ที่สำคัญของงบทดลอง    

 

  ตารางงบทดลองประจำปี 2563      
  ลำดับ                       รายการ                                  เดือน             ดาว์นโหลด  
1 งบทดลอง ปี 2563 ตุลาคม ไฟล์.PDF