ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

Downloadรายงานการประชุมผู้บริหาร

ลำดับที่  รายงานการประชุม ดู/ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2556 ไฟล์ PDF 
2 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ไฟล์ PDF
3 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2556 ไฟล์ PDF
4 รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ไฟล์ PDF
5 รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2556  ไฟล์ PDF 
6 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556  ไฟล์ PDF 
7 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2557 ไฟล์ PDF 
8 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557  ไฟล์ PDF  
9 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  2557  ไฟล์ PDF 
10 รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  2557 ไฟล์ PDF
11 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  2557 ไฟล์ PDF
12 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  2557 ไฟล์ PDF
13 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  2558 ไฟล์ PDF
14 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ไฟล์ PDF
15 รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ไฟล์ PDF
16 รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2558  ไฟล์ PDF
17 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2558 ไฟล์ PDF
18 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ไฟล์ PDF
19 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ไฟล์ PDF
20 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 ไฟล์ PDF
21 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ไฟล์ PDF
22 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 ไฟล์ PDF
23 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ไฟล์ PDF
23 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ไฟล์ PDF
24 รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ไฟล์ PDF
25 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ไฟล์ PDF
26 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 ไฟล์ PDF
27 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 ไฟล์ PDF