ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

Downloadบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระหว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กับสถานศึกษาในสังกัด

ลำดับที่  รายการ ดาวน์โหลด
1 ไฟล์ PDF   MOU 2557 คลิกที่นี่  
2 ไฟล์ PDF  MOU 2558 คลิกที่นี่