ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

Download 

 เดือน     ฉบับที่     เรื่อง         เปิด/ดาวน์โหลด 
 มีนาคม  2559  1  ปฐมนิเทศ ดาวน์โหลด 
   2  หลักสูตรกับการแนะแนว ดาวน์โหลด 
 เมษายน  2559  3  การแนะแนวอาชีพ  ดาวน์โหลด  
   4  การแนะแนวอาชีพ  ดาวน์โหลด  
 พฤษภาคม  2559  5  โครงงานอาชีพ ดาวน์โหลด 
   6  การทำแผนและรายงานโครงงานอาชีพ ดาวน์โหลด 
 มิถุนายน  2559  7  การทำแผนจัดกิจกรรมด้วยโครงงานอาชีพ          ดาวน์โหลด 
   8  ประเมินโครงการ  
 กรกฎาคม  2559 9  การจัดกิจกรรมด้วยโครงงานอาชีพ (ปฏิบัติ)  
  10  การจัดกิจกรรมด้วยโครงงานอาชีพ (ปฏิบัติ)  
 สิงหาคม  2559 11  การนำเสนอผลการจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ  
  12  การจัดกิจกรรมนำเสนอผลการจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ  
 กันยายน  2559 13  ปัจฉิมนิเทศ