ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

Download                                               ตารางงบทดลอง 
                             กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

 

  ตารางงบทดลองประจำปี 2563      
  ลำดับ                       รายการ                                  เดือน             ดาว์นโหลด  
1 งบทดลอง ปี 2563 ตุลาคม ไฟล์.PDF
2 งบทดลอง ปี 2563  พฤศจิกายน ไฟล์.PDF 
3 งบทดลอง ปี 2563  ธันวาคม ไฟล์.PDF 
งบทดลอง ปี 2563 มกราคม  ไฟล์.PDF
5 งบทดลอง ปี 2563 กุมภาพันธ์ ไฟล์.PDF
6 งบทดลอง ปี 2563 มีนาคม ไฟล์.PDF
7 งบทดลอง ปี 2563 เมษายน ไฟล์.PDF
8 งบทดลอง ปี 2563 พฤษภาคม ไฟล์.PDF
9 งบทดลอง ปี 2563 มิถุนายน ไฟล์.PDF
10 งบทดลอง ปี 2563 กรกฎาคม ไฟล์.PDF