ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

Downloadช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ สพป.ยะลา เขต ๑

  ลำดับที่                          รายการ                                       ช่องทาง / วิธีการร้องเรียน                              
ร้องเรียนได้ตนเอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๑๒  ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๑๒  ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเมืองยะลา จังหวัดยะลา
๙๕๐๐๐
ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓-๒๑๑๐๗๐, โทรสาร ๐๗๓-๒๑๓๕๑๙
ร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๑๒  ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ร้องเรียน Online คลิกร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์
สายตรงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ คลิก Hotline ผอ.สพป.ยล.๑

ดาวน์โหลด
 คู่มือปฏิบัติกับเรื่องร้องเรียน / ร้ัองทุกข์