เว็บบอร์ดสำหรับถาม - ตอบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต1

Hotline ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต1

อ่านคำถามค่ะ

ตอบคำถามเรื่องการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องขอต่อใบอนุญาตฯ ก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน แบบฟอร์ม ใช้แบบคำขอต่ออายุ คส.02 และ แบบแสดงคุณสมบัติ คส.02.10 ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ksp.or.th ที่รายการแบบฟอร์มหรือขอดำเนินการได้ที่ สก.สค. ยะลา (ในบริเวณ กศน.จังหวัด)
นายปรีชา หิริศักดิ์สกุล รอง ผอ.สพท.ยล.1 (202.143.158.*) [ วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14:19 น. ]


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1